Skip to main content

Organisatiecultuur? Werk aan het wij-gevoel

Zeg organisatiecultuur en ik (Frank Goijarts) denk onmiddellijk aan mijn eerste twee werkgevers. De eerste, defensie, een ingewikkeld landschap van wapens en dienstvakken, rangen en standen. Een land van onnavolgbare afkortingen, reglementen en veel ceremonieel. Weinig aandacht voor het individu. De tweede, BSO, Bureau voor Systeemontwikkeling, de innovatieve ICT-dienstverlener van managementgoeroe Eckart Wintzen.

Geschatte leestijd: 4 minuten

Een plek waar je op je donder kreeg als je ‘u’ tegen de baas zei. Waar je je, ondanks je detachering, door een fijn uitgedachte combinatie van persoonlijke waardering, rituelen, bijeenkomsten en kleine attenties enorm gezien voelde. Waar onverwachte maar welgemeende aandacht voor het ‘thuisfront’ was. Waar je, je gelooft het niet, in 1985 als medewerkers zo’n 5000 gulden per persoon per jaar aan ontwikkelbudget meekreeg. Beide plekken hebben me enorm gevormd. De eerste verdroeg ik (amper), van de tweede hield ik met hart en ziel (en het is potdomme nóg niet over).

Dat laatste is precies wat je wil. Dat mensen zich zo aan een organisatie en elkaar verbonden voelen, dat ze graag dat extra stapje zetten. Dat ze blijmoedig een stukje opschuiven ten dienste van de samenwerking. Dat ze schouder aan schouder staan als het even pittig is.

Daar komen, dat is geen toeval! BSO had het in minder dan 5 jaar stevig voor elkaar, dankzij onder andere Birgitta van Loon. Defensie worstelt, ondank allerlei ‘intensieve verandertrajecten’ nog dagelijks met het bijtrekken van het cultuurbeen in de moderne tijd.

Maar ja, hoe pak je dat aan? Hoe maakbaar is die onzichtbare lijn tussen medewerkers en organisatie? Als je Jitske Kramer en Daniëlle Braun mag geloven, is zelfs een supertanker wel degelijk van koers te veranderen. In hun standaardwerk ‘De Corporate Tribe’ schetsen ze het belang van inzicht in de rol en functie van die stam- en familiebanden in organisaties. Ze stellen dat cultuurverandering een natuurlijk sociaal verschijnsel is en schetsen mogelijkheden om organisatiecultuur te diagnosticeren en te beïnvloeden.

Hoe?

Trek zachtjes, consequent, in de goede richting aan het elastiekje.

De slimmer aanhouder wint: uiteindelijk smeult er zelfs in ‘verwaarloosde’ organisaties iets dat met zuurstof (en veel liefde) in vuur en vlam te krijgen is.

Dat is ook onze overtuiging bij Brain Branding. En wat fijn is, hoe kleiner de organisatie, hoe overzichtelijker de opgave. Door onze unieke samenstelling en expertise kennen we juist ook de meer verborgen koppen om aan te draaien. We hebben alle tools voor het (her-) ontwerp van je organisatiecultuur. Niet alleen aandacht voor mensen, relaties en emotie, ook voor de kwaliteit en het ontwerp van je uitingen. Een omgeving, ontworpen om bij te willen horen.

Werken aan een wij-gevoel begint bij het verder in lijn brengen van je zienswijze, de taal, het gevoel en gedrag van medewerkers. Medewerkers die zich gezien voelen, ruimte ervaren, zich bewust zijn van het waarom en de waarde van hun individuele handelen. En, bij het stilstaan en waarderen van wat er al is!

We helpen je aan een coherent en geloofwaardig intern verhaal over het waarom, hoe en wat van de bijdrage van je medewerkers? Met aanspreken de verhalen over helden en losers. Met een menselijk merk op basis van een herkenbare persoonlijkheid en bijpassend gedrag. Heldere kaders met ruimte voor individuele inbreng.

Wat we doen? Verhalen ophalen, nieuwe helpen creëren. De onderstroom in beeld. Versterken van psychologische veiligheid en gewenst gedrag. Bottom-up en top-down. Rituelen inrichten. Successen vieren. Samen leren van fouten. Reminders van wat je wil uitstralen. Op het toilet, in de kantine, in de achtergond van je videoschermen,…

Een woest aantrekkelijk merk van buiten én van binnen. Daar zijn wij van. Vragen? Bel!

Lees ook

Cultuur

Let's chat!
Scan de code
👋 Heb je vragen? Stuur even een appje.